Kurumları yakından tanımak ve ilginç pozisyonlar hakkında bilgi almak için bu videoları izle

Roche Müstahzarları Sanayi A. Ş.

Merkezi İsviçre Basel’de bulunan Roche, ilaç ve diagnostik alanında dünyanın önde gelen araştırma odaklı sağlık gruplarındandır. Türkiye’de 1958 yılında faaliyetlerine başlayan Roche, dünyanın en büyük biyoteknoloji şirketlerinden biri olarak amacımız; onkoloji, viroloji, inflamasyon, metabolizma ve merkezi sinir sistemi hastalıklarına karşı yenilikçi ve farklı ilaçlar geliştirmek.

Roche İlaç olarak; onkoloji, hematoloji, viroloji, diyaliz, transplantasyon, romatoloji ve osteoporoz alanlarındaki hastalıkların tedavisine yönelik benzersiz ürünlerimizle Türk hekimlerine ve hastalarına dünya ile aynı anda yenilikçi çözümler sunarken, Roche Diagnostik olarak; Profesyonel Diagnostik, Moleküler Diagnostik, Uygulamalı Bilimler, Doku Diagnostiği ve Diyabet alanlarında, ileri teknolojiye dayalı ürünlerimiz ile araştırmacılara, doktorlara, hastalara, hastanelere ve laboratuvarlara geniş ve benzersiz bir ürün yelpazesi sunmaktayız.

Şirketlerin sürdürülebilirlik performansları konusunda dünyanın en önemli referans kaynağı olan Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (DJSI) 6 yıldır üst üste sağlık alanında “Süper Sektör Lideri” seçiliyor, sürdürülebilirliği kültürümüze yerleştirmek için;

- Sorumlulukları dikkate alarak iş yapmaya ve yüksek düzeyde kurumsal yönetim uygulamaya,

- Yüksek kalitede tatmin edici istihdam yaratmaya,

- Ürünlerimizin ihtiyaç duyan herkes tarafından kolayca erişilebilmesine,

- Çalışanlarımıza değer vermeye ve haklarını korumaya,

- Ürün ve faaliyetlerimizin çevreye olası etkilerini azaltmaya,

- Toplumsal projeleri desteklemeye, bilim ve sanatta yeniliğe teşvik etmeye önem veriyoruz.

Roche olarak bu doğrultuda, Türkiye’deki ilk Kurumsal Sorumluluk Raporu’nu yayınlayarak iş dünyasına örnek bir model oluşturduk. 2012 Kurumsal Sorumluluk Raporumuz, uluslararası raporlama standardı olan GRI (Global Reporting Initiative – Küresel Raporlama Girişimi) tarafından en yüksek seviye olan “A+” ile derecelendirildi. 2013 Kurumsal Sorumluluk Raporumuz ile Türkiye’de GRI Materialiy Matters Check onayı alan ilk şirket olduk.

Kurumsal Sorumluluk Raporlarımız’a http://www.rochekurumsalsorumluluk.com adresinden ulaşılabilir

Roche Türkiye olarak, farklı projeler ile UNICEF’in çocuk gelişimi kampanyalarına katkıda bulunuyor ve Roche çalışanlarının gönüllü platformu olan “Yaşam Takımı” ile toplumun ihtiyaçlarına destek olmak için gönüllülük projelerini hayata geçiriyoruz. 5 yıllık çevre hedeflerimizin neticesinde 2009 yılına göre enerji tüketiminde %35 azalma kaydetmemiz, Ege Orman Vakfı işbirliği ile 1650 fidan dikimi gerçekleştirmemiz, WWF Dünya Saati Elçiliğimiz gibi pek çok proje ile çevre sorunlarına duyarlılıkla yaklaşmaya ve dünyayı daha yaşanılası bir yer haline getirmeye çalışıyoruz.

Toplumsal duyarlılığımız ile gerçekleştirdiğimiz projelerimizin bir uzantısı olan Gelecek Daha Net platformuna destek olmaktan mutluluk duyuyoruz.

www.roche.com.tr

Video İzle